Tag Archives: annaas

Annaas

2 Aug

Surat Annaas

 

 

Nomor Surat :  114
 Nama Surat :  ANNAAS  (Manusia)
 Kelompok Surat :  Makiyah  (diturunkan sebelum hijrah ke Madinah)
 Bagian dari Juz :  30
 Terletak di halaman :  604   sd   604
 Jml. Ayat :  006
 Jumlah kata :   20
 Jml. Huruf :  0081

 

Data Huruf dan Harakat

Huruf Dlam mah Kasrah Fathah Tan win Sukun Lain nya Jml Huruf
 Hamzah Qatha’ *) 1 1 2
 Ba 2 2
 Ta
 Tsa
 Jim 1 1
 Kha
 Kho 1 1
 Dal 1 1
 Dzal 1 1 2
 Ra 2 1 3
 Za
 Sin 1 7 2 10
 Syin 1 1
 Shad 1 1
 Dlad
 Tha
 Zha
 ‘Ain 1 1
 Ghain
 Fa 1 1
 Qaf 1 1
 Kaf 1 1
 Lam 1 1 4 6 12
 Mim 2 1 3
 Nun 8 1 9
 Wawu 1 4 5
 Ha 1 1
 Ya 1 1
 Hamzah Washal 9 9
 Ta Marbuthah 1 1
 Alif (Mad)   *) 7 7
 Alif Kecil (Mad)   *) 1 1
 Alif Sifr
 Wawu (mad) 2 2
 Wawu Kecil (Mad)
 Wawu Sifr
 Ya (Mad) 2 2
 Ya Kecil (Mad)
 Ya Sifr
 Alif (pada Tanwin Fathah)
 Jumlah 7 22 18 6 28 81

*) dalam berbagai varian

 

 

Terdapat 10 simbol TASYDID pada surat ANNAAS ini, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tasydid asli : 4
 2. Tasydid Idgham Syamsiyah : 6
 3. Tasydid Idgham Bighunnah :
 4. Tasydid Idgham Bilaaghunnah :
 5. Idgham Mimi :
 6. Idgham Mutamatsilain :
 7. Idgham Mutajanisain :
 8. Idgham Mutaqaribain :
 Jumlah Tasydid : 10

 

Kombinasi Huruf, Tasydid dan Harakat:

Huruf D1 K1 F1 D2 K2 F2 D4 K4 F4 JML
 Hamzah
 Ba 1 1
 Ta
 Tsa
 Jim
 Kha
 Kho
 Dal
 Dzal
 Ra 1 1
 Za
 Sin
 Syin
 Shad
 Dlad
 Tha
 Zha
 ‘Ain
 Ghain
 Fa
 Qaf
 Kaf
 Lam 1 1
 Mim
 Nun 7 7
 Wawu
 Ha
 Ya
 Jumlah 2 8 10

Keterangan:

D1 : Dlammah 1 hrkt
K1 : Kasrah 1 hrkt
F1 : Fathah 1 hrkt
D2 : Fathatain 2 hrkt
K2 : Kasratain 2 hrkt
F2 : Fathatain 2 hrkt
D4 : Fathatain 4 hrkt
K4 : Kasratain 4 hrkt
F4 : Fathatain 4 hrkt

 

 

 

 

Kandungan jenis MAD pada surat  Annaas  adalah sebagai berikut:

1. Mad Thobi’i : 12
 2. Mad Shilah Qahirah :
 3. Mad Badal :
 4. Mad Tamkin :
 5. Mad Wajib Muttashil :
 6. Mad Jaiz Munfashil :
 7. Mad Shilah Thawilah :
 8. Mad Farq :
 9. Mad Lazim Mutsaqal Kalimi :
 10. Mad Lazim Mukhaffaf Kalimi :
 11. Mad Lazim Mutsaqal Harfi :
 12. Mad Lazim Mukhaffaf Harfi :
 13. Mad Thabi’I Harfi :
 14. Mad Pada Lafazh ALLAH : (menambah jumlah Mad Thabi’i)

Data Mad tersebut di atas, adalah data mad dengan asumsi bacaan selalu diwashalkan/tanpa berhenti di akhir ayat.  Bila bacaan diwaqafkan pada tiap akhir ayat, maka kemungkinan akan bertambah beberapa jenis mad sebagai berikut:

 15. Mad Iwadl :
 16. Mad ‘Aridl Lissukun : 6 (mengurangi jumlah Mad Thabi’i)
 17. Mad Layin :

 

 

 

Terkait simbol TANWIN dan huruf NUN Sukun/Polos, menimbulkan sifat bacaan sebagai berikut:

Huruf/Harakat  Izhhar Halqi  Ikhfa’ Haqiqi  Iqlab  Idgham Bighun nah  Idgham Bila ghunnah  Nun Wiqa yah Jum lah
 NUN Sukun
 Dlammatain (2 harakat)
 Kasratain (2 harakat)
 Fathatain (2 harakat)
 NUN Polos 1 1
 Dlammatain (4 harakat)
 Kasratain (4 harakat)
 Fathatain (4 harakat)
 Jumlah 1 1

Catatan: Data Hukum Nun/Tanwin ini dengan asumsi bacaan selalu washal di akhir ayat

 

 

 

Huruf-Huruf Ikhfa’ Hakiki dalam Surat Annaas:

Bertemu

Huruf sbb:

Nun Polos Dlammatain Kasratain Fathatain Jumlah
Ta
Tsa
Jim
Dal
Dzal
Za
Sin
Syin 1 1
Shad
Dlad
Tha
Zha
Fa
Qaf
Kaf
Jumlah 1 1

 

 

 

 

Terdapat  14 Hamzah Washal dengan perincian sebagai berikut:

Hamzah Washal Izhhar Qamariyah Idgham Syamsiyah Jumlah
3 7 10

 

 

Huruf-Huruf AL- Qamariyah dan AL-Syamsiyah:

AL Qamariyah  AL Syamsiyah
 Huruf  Jumlah  Huruf  Jumlah
 Hamzah  Ta
 Ba  Tsa
 Ghain  Dal
 Kha  Dzal
 Jim  1  Ra
 Kaf  Za
 Wawu 1  Sin
 Kho 1  Syin
 Fa  –  Shad
 ‘Ain  Dlad
 Qof  Tha
 Ya  Zha
 Mim  Lam 1
 Ha  Nun 6
 Jumlah 3  Jumlah 7

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 2 Agustus 2018

Dihitung oleh Supriyono, MTQ Bina Alquran, Perumus Metode SQ – SOP Tartil Alquran Madinah

(rasm Utsmani).

 

Advertisements

Murottal Teknik Ketukan

30 Sep

Bacaan Murottal Dengan Navigasi Teknik Ketukan

Khusus Mushaf Rasm Al-Utsmani (Alquran Madinah)

Berikut ini adalah contoh video bacaan murottal dengan navigasi teknik ketukan. Tempo bacaan dibuat pelan (rata 0,40 detik per harakat) dengan tujuan agar mudah diikuti oleh pelajar pemula.

Anda akan dibimbing step by step dari nol untuk dapat menguasai teknik bacaan sebagaimana tayangan video di bawah ini.

Tahapan belajar yang akan anda tempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, anda akan dibimbing untuk mengetuk semua simbol tanda baca dengan tujuan untuk menghafal hak ketukan setiap simbol.

Kedua, setelah anda menguasai dengan baik nilai-nilai simbol, anda akan dibimbing mengetuk dengan perasaan (outo ketuk). Pada tahapan ini, anda masih mengetuk, tapi bukan pada simbol tanda baca.

Ketiga, anda akan dibimbing untuk membaca dengan melepaskan ketukan sama sekali, dengan output bacaan rapih sebagaimana kondisi ketika anda mengetuk simbol pada tahap awal.

Keempat, anda akan dibimbing talaqqi (tera bacaan) sambil menjalani studi tahsin, sebelum anda menuju kelas menghafal alquran/tahfizh.

 1. 001-Surat Alfatihah

 1. 096-Surat Al-‘Alaq

 1. 097-Surat Alqodar

 1. 098-Surat Albayyinah

 1. 099-Surat Azzalzalah

 1. 100-Surat Al-‘Aadiyaat

 1. 101-Surat Al-Qoori’ah

 1. 102-Surat Attakaatsur

 1. 103-Surat Al-‘Ashr

 1. 104-Surat Al-Humazah

Video ini diterbitkan oleh:

Markaz MTQ Bina Alqur’an

Jalan Curug Hilir nomor 30 RT 004 RW 009 Kel. Curug

Kec. Bojongsari, Kota Depok – 16517

HP  083 807 347 267

Google Map, Alamat dan Rute klik di sini

Murottal Teknik Ketukan

18 Sep

Bacaan Murottal Dengan Navigasi Teknik Ketukan

Khusus Mushaf Rasm Al-Utsmani (Alquran Madinah)

Berikut ini adalah contoh video bacaan murottal dengan navigasi teknik ketukan. Tempo bacaan dibuat pelan (rata 0,40 detik per harakat) dengan tujuan agar mudah diikuti oleh pelajar pemula.

Anda akan dibimbing step by step dari nol untuk dapat menguasai teknik bacaan sebagaimana tayangan video di bawah ini.

Tahapan belajar yang akan anda tempuh adalah sebagai berikut:

Pertama, anda akan dibimbing untuk mengetuk semua simbol tanda baca dengan tujuan untuk menghafal hak ketukan setiap simbol.

Kedua, setelah anda menguasai dengan baik nilai-nilai simbol, anda akan dibimbing mengetuk dengan perasaan (outo ketuk). Pada tahapan ini, anda masih mengetuk, tapi bukan pada simbol tanda baca.

Ketiga, anda akan dibimbing untuk membaca dengan melepaskan ketukan sama sekali, dengan output bacaan rapih sebagaimana kondisi ketika anda mengetuk simbol pada tahap awal.

Keempat, anda akan dibimbing talaqqi (tera bacaan) sambil menjalani studi tahsin, sebelum anda menuju kelas menghafal alquran/tahfizh.

SURAT LAINNYA

KLIK SURAT LAINNYA

 1. 001-Surat Alfatihah

.01-fatihah

 1. 105-Surat al-Fiil

.02-alfiil

 1. 106-Surat al-Quroisy

.03-quroisy

 1. 107-Surat al-Maa’uun

.04-almaun

 1. 108-Surat al-Kautsar

.05-kautsar

 1. 109-Surat Al Kafirun

.06-kafiruun

 1. 110- Surat an-Nashr

.07-annashr

 1. 111-Surat Allahab

.08-allahab

 1. 112-Surat Al-Ikhlash

.09-alikhlash

 1. 113-Surat Alfalaq

.10-alfaaq

 1. 114-Surat Annaas

.11-annas

KLIK SURAT LAINNYA

KLIK SURAT LAINNYA

Video ini diterbitkan oleh:

Markaz MTQ Bina Alqur’an

Jalan Curug Hilir nomor 30 RT 004 RW 009 Kel. Curug

Kec. Bojongsari, Kota Depok – 16517

HP  083 807 347 267

Google Map, Alamat dan Rute klik di sini