Isyarat bacaan DENGUNG pada tanwin

11 Dec

Pembaca yang di rahmati Allah….

Apabila kita sedikit jeli mengamati penulisan tanwin pada Alquran Rosmul Utsmani, terdapat isyarat yang sangat jelas antara tanwin yang dibaca dengung dengan tanwin yang dibaca id-har.

Pada contoh berikut, perhatikan kemiringan garis antara tanwin yang dibaca dengung dengan tanwin yang dibaca id-har. Tanwin yang diapit dengan dua garis merah, itulah yang dibaca id-har, sedangkan yang diapit dengan dua garis biru, itulah tanwin yang dibaca dengung. Perhatikan kemiringannya, berbeda bukan ?

Kemudian perhatikan bentuk tanwin dlommah yang dibaca id-har (lingkaran merah) dengan tanwin dlommah yang dibaca dengung (lingkaran biru) !

Advertisements
%d bloggers like this: