IITUUNII, bukan UUTUUNII

12 Nov

Kaidah yang sudah dipahami secara umum, cara membaca hamzah washol pada fi’il amr (kata kerja perintah) adalah dengan melihat simbol/baris khuruf ketiga dari fi’il tersebut. Apabila khuruf ketiga bersimbol/berbaris  DLOMMAH maka hamzah washol dibaca DLOMMAH (berbunyi ‘U’). Apabila khuruf ketiga bersimbol/berbaris KASROH dan FATKHAH maka hamzah washol dibaca KASROH (berbunyi ‘I’).

Namun….  Surat Al-Akhqoof ayat 4 dikecualikan dari kaidah tersebut. Dari sumber periwayatan yang mutawatir, hamzah washol di ayat ini dibaca berbunyi ‘I’ sekalipun khuruf ketiga bersimbol/berbaris DLOMMAH.

Advertisements
%d bloggers like this: