Mad Lazim Mutsaqol Kharfi

26 Oct

Mad Lazim Mutsaqol Kharfi adalah mad yang bertemu dengan tasydid (karena idghom) yang terjadi pada rangkaian khuruf muqotho’ah.

Durasi Mad Lazim Mutsaqol Kharfi adalah 6 ketukan.

Contoh Mad Lazim Mutsaqol Kharfi adalah:

 

Khuruf  LAM  yang bertemu Khuruf MIM dan  Khuruf SIN yang bertemu khuruf MIM, masing-masing menimbulkan tasydid dan menjadi idghom. Itulah yang disebut dengan Mad Lazim Mutsaqol Kharfi.

CARA MEMBACA

Advertisements
%d bloggers like this: