Cara Membaca Mad Lazim Mutsaqol Kalimi

25 Oct

Saudaraku….

Apabila diasumsikan panjang Mad Lazim Mutsaqol  Kalimi  adalah 6 ketukan, maka cara membaca Mad Lazim Mutsaqol  Kalimi adalah sebagai berikut:

 

Saudaraku…

Panjang bacaan Mad Lazim Mutsaqol   Kalimi pada “DLOOOOOOLLiina” adalah 6 ketukan, yaitu dari  ketukan ke-4 hingga ketukan ke-9.

Karena itu, praktek pembacaan Mad Lazim Mutsaqol   Kalimi adalah:

Ketukan ke-4 berbunyi “DLO”.  Pertahankan bunyi “O” hingga ketukan ke-9. Pada ketukan ke-9, bunyi khuruf tasydid setelahnya (LAM)  terbawa. Yang terdengar panjang adalah suara “O”-nya. Kira-kira, kalau satu khuruf  “O” mewakili satu ketukan, bunyi lengkap Mad Lazim Mutsaqol  Kalimi  adalah “WaladlDLOOOOOOLLiina”. Bunyi vokal “O” dari ketukan ke-4 hingga bunyi “L” pada ketukan ke-9  TIDAK BOLEH TERPUTUS.

Advertisements
%d bloggers like this: