Cara Membaca Mad Farq

25 Oct

Saudaraku….

Apabila diasumsikan panjang Mad Farq adalah 6 ketukan, maka cara membaca Mad Farq  adalah sebagai berikut:

Saudaraku…

Panjang bacaan Mad Farq pada “AAAAAADZ” adalah 6 ketukan, yaitu dari  ketukan ke-3 hingga ketukan ke-8.

Karena itu, praktek pembacaan Mad Farq adalah:

Ketukan ke-3 berbunyi “A”.  Pertahankan bunyi “A” hingga ketukan ke-8. Pada ketukan ke-8, bunyi khuruf tasydid setelahnya (DZAL)  terbawa. Yang terdengar panjang adalah suara “A”-nya. Kira-kira, kalau satu khuruf  “A” mewakili satu ketukan, bunyi lengkap Mad Farq  adalah “Qul  AAAAAADZakaraini”. Bunyi vokal “A” dari ketukan ke-3 hingga bunyi “DZ” pada ketukan ke-8  TIDAK BOLEH TERPUTUS.

Ketukan ke-3 berbunyi “A”.  Pertahankan bunyi “A” hingga ketukan ke-8. Pada ketukan ke-8, bunyi khuruf tasydid setelahnya (LAM)  terbawa. Yang terdengar panjang adalah suara “A”-nya. Kira-kira, kalau satu khuruf  “A” mewakili satu ketukan, bunyi lengkap Mad Farq  adalah “Qul  AAAAAALLoohu”. Bunyi vokal “A” dari ketukan ke-3 hingga bunyi “L” pada ketukan ke-8  TIDAK BOLEH TERPUTUS.

Advertisements
%d bloggers like this: