Mad Wajib Muttashiil

20 Oct

Saudaraku….

Apakah Mad Wajib Muttashiil itu ?

Mad Wajib Muttashiil terjadi apabila Mad Thobi’i langsung diikuti oleh khuruf HAMZAH QOTHO’, dimana letak keduanya masih dalam satu kata.

Durasi pengucapan Mad Wajib Muttahiil adalah 4 atau 5 ketukan.

Mana yang anda pilih ? Intinya adalah bukan pada pilihan  4 atau 5 ketukan, tetapi pada ke-konsisten-an anda dalam mempraktekkannya. Misalnya, jika anda memilih membaca Mad Wajib Muttahiil dengan 5 ketukan, maka anda harus konsisten mempraktekkannya pada semua  bacaan yang berformula mad ini.

Di antara contoh Mad Wajib Muttashiil adalah  sebagai berikut:

 

Saudaraku…

Pada contoh di atas, ada 4 kotak tulisan berwarna merah. Itulah contoh empat buah kata yang masing-masing memuat Mad Thobi’i + Hamzah Qotho’ (dalam 1 kata). Itulah contoh Mad Wajib Muttashiil.

Advertisements
%d bloggers like this: