Cara Membaca Mad Wajib Muttashiil

20 Oct

Saudaraku….

Apabila diasumsikan panjang Mad Wajib Muttashiil adalah 5 ketukan, maka cara membaca Mad Wajib Muttashiil adalah sebagai berikut:

 

Saudaraku…

Panjang Mad Wajib Muttashil pada kata “SAWA”  adalah 5 ketukan, yaitu dari  ketukan ke-2 hingga ketukan ke-6.

Karena itu, praktek pembacaan Mad Wajib Muttashiil adalah:

Ketukan ke-2 berbunyi “WA”.  Pertahankan bunyi “WA” hingga ketukan ke-6.  Yang terdengar panjang adalah suara “A”-nya. Kira-kira, kalau satu khuruf  “A” mewakili satu ketukan, bunyi lengkap Mad Wajib Muttashiil adalah “SaWaaaaaUn”. Bunyi vokal “A” dari ketukan ke-2 hingga ketukan ke-6 TIDAK BOLEH TERPUTUS. Bunyi “A” akan menghilang berbarengan dengan jatuhnya bunyi “UN” pada ketukan ke-7.

Advertisements
%d bloggers like this: