Cara Membaca Mad Jaiz Munfashiil

20 Oct

Saudaraku….

Apabila diasumsikan panjang Mad Jaiz Munfashiil adalah 5 ketukan, maka cara membaca Mad Jaiz Munfashiil adalah sebagai berikut:

Saudaraku…

Panjang bacaan Mad Jaiz Munfashiil pada kata “IDZA” adalah 5 ketukan, yaitu dari  ketukan ke-3 hingga ketukan ke-7.

Karena itu, praktek pembacaan Mad Jaiz Munfashiil adalah:

Ketukan ke-3 berbunyi “DZA”.  Pertahankan bunyi “DZA” hingga ketukan ke-7.  Yang terdengar panjang adalah suara “A”-nya. Kira-kira, kalau satu khuruf  “A” mewakili satu ketukan, bunyi lengkap Mad Jaiz Munfashiil adalah “WaIDzaaaaa-Adh”. Bunyi vokal “A” dari ketukan ke-3 hingga ketukan ke-7 TIDAK BOLEH TERPUTUS. Bunyi “A” akan menghilang berbarengan dengan jatuhnya bunyi “ADH” pada ketukan ke- 8.

Advertisements
%d bloggers like this: